Musica Halmstad

MUSICA HALMSTAD

Musikföreningen som sprider härliga konsertproduktioner och agerar
förebild för unga lovande musiker i Halland genom sina ensembler
Halmstad Big Band & Halmstad Wind Orchestra !