Musica Halmstad är en musikförening med säte i Halmstad. Föreningens vision är att berika Halmstads, med omnejd, musikliv genom att styra sin verksamhet mot att fylla tomrum dvs presentera musikaliska event på kommunens olika scener innehållande både musikaliska genrer och ensembleformer som det idag finns en brist på. 


MH har sonderat den halländska ”musikerterrängen”, och det visar sig vara ett faktum att det redan idag finns en hel del välutbildade musiker (Musikhögskola och/eller liknande) boende i kommunen.
Genom vår verksamhet vill vi bidra till att denna kategori musiker ska kunna ges tillfälle att få utöva sitt musicerande på en adekvat konstnärlig nivå, där man som musikerindivid därmed har möjlighet att fortsätta utvecklas i sitt musicerande och på så sätt också vara med och bidra till att uppnå större övergripande mål som ex ”Bästa Livsplatsen”.


Vi vill också med vår verksamhet agera förebild för kommunens unga musikanter och ge dem en tydlig bild samt upplevelser av vad man kan åstadkomma i sitt musicerande när ex studietiden på Kulturskolan upphör. Vi resonerar som så att vi vill vara med och bidra till att försöka få fler unga musikanter att vara Halmstad trogna, så länge det är möjligt.


Våra verktyg för att uppnå vår vision, är våra ensembler; Halmstad Big Band (HBB), Halmstad Wind Orchestra (HWO), Halmstad Messingssextett (HMS) samt då vi sammanför HBB & HWO och bildar The Musica Halmstad Orchestra.

 

Alla dessa ensembleformer är produkter skapade ur det tidigare nämnda tomrummet på just ensembleformen storband men också en blåsorkester som håller hög konstnärlig kvalitet.

Vi har valt att presentera dessa tre olika typer av ensembler för att ge oss själva en väldigt effektfull möjlighet att vid sidan av respektive ensembles fristående produktioner, också på olika sätt, kunna kombinera ensemblerna och på så sätt därmed erbjuda Halmstadpubliken konserter med ett väldigt brett genreperspektiv samt på en hög konstnärlig nivå.